Tytuł projektu:

Wprowadzenie na rynki zagraniczne produktu Pug2Play przez firmę KARDACZ GROUP KONRAD KARDACZ

 

Cel i planowany efekt projektu:

  • pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Wielkiej Brytanii (Anglii) oraz Holandii;
  • zwiększenie przychodów o co najmniej o 30% w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu;
  • rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
  • uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na zwiększenie wolumenu sprzedaży pakietu Pug2Play;
  • nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki

 

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

– Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 642 248,35 PLN (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 35/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 545 911,09 PLN (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 09/100)

 

Termin realizacji:

01.11.2020 – 31.10.2022 r.

ul. Klonowa 25
10-155 Olsztyn
Polska
office@pug2play.pl
798 954 282

© 2022 Kardacz Group Konrad KardaczInformujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję